TÚI NILON PE, PP, HDPE

BĂNG KEO BĂNG DÍNH

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0938.140.875 - 0903.140.875

-

Băng Keo 2 Mặt

Băng keo 2 mặt xốp trắng
Băng keo 2 mặt xốp trắng
Băng keo 2 mặt xốp vàng
Băng keo 2 mặt xốp vàng
Băng keo 2 mặt xanh
Băng keo 2 mặt xanh
Băng keo 2 mặt giấy
Băng keo 2 mặt giấy