TÚI NILON PE, PP, HDPE

BĂNG KEO BĂNG DÍNH

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0938.140.875 - 0903.140.875

-

Bao bì, Túi nilon PE, PP, HDPE, OPP, PVC các loại

Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon HDPE
Túi nilon HDPE
Túi nilon HDPE
Túi nilon HDPE
Túi nilon HDPE
Túi nilon HDPE
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Màng pe cuộn
Màng pe cuộn
Màng pe cuộn
Màng pe cuộn
Túi nhựa OPP
Túi nhựa OPP
Túi nhựa OPP
Túi nhựa OPP
Túi nhựa PVC
Túi nhựa PVC
Túi nhựa PVC
Túi nhựa PVC

Băng Keo - Băng Dính

Băng keo OPP đục
Băng keo OPP đục
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP màu
Băng keo OPP màu
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo PVC dán sàn
Băng keo PVC dán sàn
Băng keo PVC cách điện
Băng keo PVC cách điện
Băng keo PVC chống trượt
Băng keo PVC chống trượt
Băng keo 2 mặt xốp trắng
Băng keo 2 mặt xốp trắng
Băng keo 2 mặt xốp vàng
Băng keo 2 mặt xốp vàng
Băng keo 2 mặt xanh
Băng keo 2 mặt xanh
Băng keo 2 mặt giấy
Băng keo 2 mặt giấy

Các Sản Phẩm Khác

Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Vải lau, giẻ lau
Vải lau, giẻ lau
Vải lau, giẻ lau
Vải lau, giẻ lau